سنگفرش هر خيابان از طلاست 13

… شما به درك و فهم وسيع از علومي چون فلسفه ، آداب معاشرت و اصول اخلاق محتاج هستيد . بنابراين وقتي مي گويم فرد بايد متخصص باشد ، خود بخود شامل اين مطلب هم مي شود كه بينش صحيح ، فهم و شعور و وسعت نظر جز لاينفك اين تخصص نيز هست .

امروزه ، قدرت و شخصيت انسان مجزا از يكديگر نيستند ، ديگر آن دوره كه چنين بوده گذشته است . قدرت وقتي حاصل مي شود كه شما يك متخصص باشيد و شخصيت و مقام وقتي حاصل مي شود كه شما يك متخصص باشيد و شخصيت و مقام وقتي به وجود مي آيد كه شما تنها فردي باشيد كه بتوانيد يك كار مشخص را انجام دهيد . استاندارد و محك سنجش امروز تخصص است .

چرا پزشكان مورد احترام هستند ؟ من از مشاهدات خودم اينطور مي فهمم كه آنها به اين دليل مورد احترام قرار گرفته اند كه از يك تخصص ارزشمند برخوردارند . آنها بيماراني را ميتوانند معالجه كنند كه افراد غير متخصص قادر نيستند . چرا نويسندگاني چون داستا يوسكي ، كامو  و كافكا هنوز در خاطره ها هستند ؟‌ زيرا آنها در ادبيات متخصص بوده اند و نيز براي اينكه آنها به سطوحي از ادبيات رسيدند كه ديگران به آن اوج نرسيده اند اينها همه كارهايي را انجام مي دادند كه ديگران در آنزمان نتوانستند يا نخواستند انجام دهند .

بنابراين سعي كنيد كه يك متخصص ، يك كارشناس و يك جادوگر شويد ، و در هر رشته اي كه وارد مي شويد تلاش كنيد كه بهترين باشيد مي شود اينكار را كرد ، به شما پندي ميدهم كه هر كاري را كه به دست گرفتيد كاملا خود را در آن غوطه ور كنيد . ايده ها ، هوش ، ذكاوت ، آگاهي و درك به كساني داده شده است كه با تمام وجود خود را در حرفه و يا هر كار سازنده غرق كنند . اگر بخواهيد براي كسب ايده هاي جديد مدت زماني دست از تلاش برداريد و به استراحت بپردازيد بسيار راه بيهوده اي را انتخاب كرده ايد .

نوشته ها از انتها و نوك قلم متولد مي شوند . و شما بايد همواره نوشتن و نوشتن را تمرين كنيد تا ايده اي بدست بياوريد . بهمين طريق ذهن خلاق و افكار متعالي در رشته هاي ديگر نيز از غوطه وري و تعمف كامل حاصب مي گردد . نابغه شدن 99 درصد به تلاش بستگي دارد . براي اينكه در حرفه خود نابغه شويد خود را در آن غوطه ور سازيد ، كوتاه سخن اينكه ، درك  و آگاهي صحيح كسب كنيد و آنها را عميق و عميق تر سازيد .

سنگفرش هر خيابان از طلاست 12

سنگفرش هر خیابان از طلاست ۱۱

 سنگفرش هر خیابان از طلاست ۱۰

سنگفرش هر خیابان از طلاست ۹ 

سنگفرش هر خیابان از طلاست ۸

سنگفرش هر خیابان از طلاست ۷

سنگفرش هر خیابان از طلاست ۶

سنگفرش هر خیابان از طلاست ۵

سنگفرش هر خیابان از طلاست ۴

سنگفرش هر خیابان از طلاست ۳

سنگفرش هر خیابان از طلاست ۲

سنگفرش هر خیابان از طلاست ۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

منو اصلی