توانایی انتخاب

در مسائل کوچک به فرزندانتان اجازه انتخاب دهید ، تا انتخاب کردن را بیاموزند 

در صورتیکه به جای آموختن این مهارت به آنها ، همیشه خودتان جای آنها تصمیم بگیرید ، در بزرگسالی در موقعیت های مهم زندگی نخواهند توانست درست تصمیم بگیرند

حتی اگر انتخاب کردنشان خیلی طول کشید عصبانی نشوید و صبور باشید تا تصمیم بگیرند 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

منو اصلی