آموزش آیین مذهبی به فرزندان

فرزندان خود را با آداب و آیین مذهبی خود آشنا کنید و به آنها بیاموزید که به آیینها و مراسم مذهبی دیگران احترام بگذارند 

همراه بردن فرزندان به چنین مراسمی و آموختن اجرای آیین های مذهبی ، به آنها خواهد آموخت که به غیر از روابط و زندگی روزمره خوب است که انسان زمانی از زندگی خود را به روح خود اختصاص دهد تا به آرامش و اطمینان قلبی برسد

وقتی از خداوند برایشان سخن می گویید آنرا با تمام مهربانیهایش به آنها معرفی کنید زیرا هدف شما از این آموزش ، هدایت آنها نیست ، بلکه دادن این احساس به آنهاست که نیرویی در هستی وجود دارد که در قلب آنها جاریست و آنها را بسیار دوست دارد 

به خاطر داشته باشید که برای به همراه بردن فرزندان به چنین مراسمی باید در ذهن آنها رغبت ایجاد کنید و هیچگاه از زور و اجبار استفاده نکنید 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

منو اصلی