• انسان نورانی در تصوف ایرانی

  نویسنده : هانری کوربن
  مترجم : فرامرز جواهری نیا
  نوبت چاپ : ۳
  قطع : رقعی
  تعداد صفحات : ۲۴۰
  انتشارات : جامی
  شابک : ۹۷۸۹۶۴۵۷۸۶۰۲۹
  قسمتی از کتاب : اینها، سخنانی ظریفند و، در آغاز، دنبال کردن شان دشوار است؛ اما، بی اندازه پرارزش هستند، چرا که طرح پیش زمینه و دیباچه شرح آینده بستگی میان عارف و «شاهد آسمانی» اش هستند که در تارک فراز روی درونی او آشکار خواهد شد. در این بستگی، ژرف نگر( شاهد)، همزمان، کسی است که ژرف نگری روی او انجام می شود( مشهود)؛ شاهد، همزمان، مشهود است و این امر، آشکارا نشان می دهد که ایده «شاهد آسمانی» نجم کبرا، در سرشت، با ایده « شاهد» ژرف اندیشی ای که به دیدگاه مینوی دیگر استادان صوفی هم دوران او راستا می بخشد، گوناگونی ندارد.

منو اصلی