• معشوقه های من

  نویسنده : موریس دوکبرا
  مترجم : رضا سید حسینی
  کیفیت : چاپی متوسط
  تعداد صفحات : ۲۳۰
  انتشارات : کانون معرفت
  قسمتی از کتاب : یک زن یعنی مرگ هوسهای مرد – با همه زنان مرد هرزه می شود و بی هیچ زنی  … شبها راحت نمی خوابد . 
  این شوخی ” گابریل دانو نزیو” را باید با حروف طلایی بر گیشانی مردان غرب نوشت . این گفته احظه ای به خاطرم امد که برای نوشتن اولین سطور یادداشتهای یک مرد قلم بدست گرفتم . مردی که وقتی وارد عرصه زندگی عاشقانه اش شد ” عزب” بود و امیدوار است تا اخر عمر نیز همانطور بماند ! مگر اینکه مصیبت غیر مترقبه ای روی بدهد . 
  کتابهای الکترونیکی که در سایت قرار میگیرند . در صورت اعتراض ناشر و یا نویسنده جهت رعایت حقوق آنها از سایت حذف خواهند شد .

منو اصلی