• قانون مالیاتهای مستقیم ۹۸

  نویسنده : جهانگیر منصور
  نوبت چاپ : ۴۵
  قطع : جیبی
  تعداد صفحات : ۵۰۴
  انتشارات : دوران
  شابک : ۹۷۸۶۰۰۱۰۴۰۶۶۵
  قسمتی از  کتاب : باب اول – مالیات بر درآمد
  فصل اول – اشخاص مشمول مالیات
  ماده ۱- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات بر درآمد می‌باشند:
  ۱- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از
  کشور تحصیل می‌کند.
  ۲- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از کشور نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران
  تحصیل می‌کند.
  ۳- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از کشور تحصیل
  می‌‌کند.

منو اصلی