• کتاب منشاء انواع اثر چارلز داروین

  نویسنده : چارلز داروین

  مترجم : دکتر نورالدین فرهیخته

  انتشارات : ناشرین

  تعداد صفحات : 722 

  درباره کتاب : چارلز داروین به سال ۱۸۰۹ در انگلیس متولد شد. در سال ۱۸۸۲همان جا در گذشت.حاصل هفتاد و دو سال زندگی پربار او انقلابی عظیم نه تنها در دانش تکامل بلکه در کلیه‌ی بینش‌های بشری است. طوفانی که او با انتشار کتاب منشا انواع برانگیخت هنوز پس از غریب ۱۲سال فروکش نکرده است. خود به عظمت کارش آگاهی داشت. به همین دلیل در سپتامبر ۱۸۷۱ خطاب به دوست و هم‌رزمش این چنین نوشت: «هاکسلی عزیزم نبرد بسیار طولانی است حتی پس از مرگ من و تو نیز سالیان دراز ادامه خواهد یافت»
  رعایت توصیه‌های زیر ما را در فهم بهتر کتاب منشا انواع یاری خواهد کرد:
  • تهی کردن ذهن از هر پیش داوری قبل از خواندن کتاب
  • آرام و دقیق خواندن کتاب
  • برداشتن یادداشت از بخش‌ها یا مطالبی که مهم و جالب به‌نظر می‌رسد
  • دوباره خواندن کتاب و مقایسه با برداشت‌های ذهنی
  • مقایسه کردن تجربیات شخصی خواننده از پدیده‌های طبیعی با آنچه داروین بیان می‌کند.

منو اصلی