غذاهای ممنوع برای سگها

غذاهای ممنوع برای سگها

غذاهای ممنوع برای سگها

۱ . خوراکیها و نوشیدنیهای قندی

خوردن غذاها و نوشیدنیهای قندی، برای سگها هم مانند انسانها مضر است و میتواند سبب ایجاد چاقی ، خرابی دندان و همینطور دیابت گردد .

۲ . خوراکیهای شور ( نمک )

خوردن غذاهای چر نمک مانند چیپس و ... که سبب تشنگی زیاد می گردد برای سگها مضر است . زیرا سبب نوشیدن زیاد آب و بالا رفتن سدیم در بدن و ایجاد مسمومیت سدیمی میشود و حتی گاهی میتواند منجر به مرگ گردد . (بیشتر…)

ادامه مطلب...