نشانه گذار کتاب با کیفیت و با طرحهای خاص و زیبا .

 • 0 out of 5

  نشانه گذار کتاب کد ۰۱

  کد ۰۱

  کاربرد : برای گم نکردن صفحه کتابی که در حال مطالعه آن هستید طراحی شده است و همینطور حاوی یک جمله یا پیام از بزرگان جهان است و برای هدیه دادن به همراه کتاب هم مناسب می باشد .
  کیفیت عالی - جنس لمینیت - ضد خش و پارگی و خیس شدگی 

   

  3.000 تومان
 • 0 out of 5

  نشانه گذار کتاب کد ۰۲

  کد ۰۲

  کاربرد : برای گم نکردن صفحه کتابی که در حال مطالعه آن هستید طراحی شده است و همینطور حاوی یک جمله یا پیام از بزرگان جهان است و برای هدیه دادن به همراه کتاب هم مناسب می باشد .
  کیفیت عالی - جنس لمینیت - ضد خش و پارگی و خیس شدگی 

   

  3.000 تومان
 • 0 out of 5

  نشانه گذار کتاب کد ۰۳

  کد ۰۱

  کاربرد : برای گم نکردن صفحه کتابی که در حال مطالعه آن هستید طراحی شده است و همینطور حاوی یک جمله یا پیام از بزرگان جهان است و برای هدیه دادن به همراه کتاب هم مناسب می باشد .
  کیفیت عالی - جنس لمینیت - ضد خش و پارگی و خیس شدگی 
  3.000 تومان 2.000 تومان
 • 0 out of 5

  نشانه گذار کتاب کد ۰۴

  کد ۰۴

  کاربرد : برای گم نکردن صفحه کتابی که در حال مطالعه آن هستید طراحی شده است و همینطور حاوی یک جمله یا پیام از بزرگان جهان است و برای هدیه دادن به همراه کتاب هم مناسب می باشد .

  کیفیت عالی - جنس لمینیت - ضد خش و پارگی و خیس شدگی 

   

  3.000 تومان
 • 0 out of 5

  نشانه گذار کتاب کد ۰۵

  کد ۰۵

  کاربرد : برای گم نکردن صفحه کتابی که در حال مطالعه آن هستید طراحی شده است و همینطور حاوی یک جمله یا پیام از بزرگان جهان است و برای هدیه دادن به همراه کتاب هم مناسب می باشد .

  کیفیت عالی - جنس لمینیت - ضد خش و پارگی و خیس شدگی 

   

  3.000 تومان