كتابهای خريداری شده را در هنگام تحويل گرفتن از پيك بررسي نماييد تا از نظر فيزيكی ( پارگی – تا خوردگی – كثيفی – خط خوردگی و هر گونه مخدوش بودن صفحات ) ايرادی نداشته باشند . در صورت وجود هر يك از ايراداتی كه ذكر شد ميتوانيد كتاب را توسط همان پيك مرجوع نماييد و در قسمت شكايات سايت اعلام نماييد تا كتاب ها تعويض و سالم مجددا برايتان ارسال گردند . به شكاياتی كه بعد از تحويل گرفتن كتاب ثبت شوند ترتيب اثر داده نخواهد شد .

در صورتيكه كتابی كه سفارش داده ايد را به دلايلی از قبيل اتمام چاپ – وجود نقص در سيستم انبارداری سايت – غير مجاز اعلام شدن كتاب از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نتوانيم ارسال نماييم توسط تلفن حتما شما را آگاه نموده و مبلغ واريزی شما بابت آن كتاب و هزینه ارسالش بطور کامل مرجوع خواهد شد .

كليه كتابهای خريداری شده نهايتا طی ۲ روز كاری توسط پيك با هماهنگی قبلی به آدرس مندرج در سايت ارسال خواهند شد و در صورتيكه آدرس اشتباه باشد و يا شخصی جهت تحويل گرفتن كتابها در محل مذكور وجود نداشته باشد كتاب مرجوع شده و وجه واريزي ضبط خواهد شد . و در صورتيكه طی تماس پيك با مشتری آدرس جديد اعلام شود ، جهت ارسال مجدد كتاب هزينه پيك به مبلغ ۵۰۰۰ تومان در محل دريافت خواهد شد و كليه مسئوليتهای بعدی در خصوص رسيدن كتاب به دست مشتری اصلی متوجه مشتری بوده و سايت هيچگونه مسئوليتی را در اين خصوص نخواهد پذيرفت .

زمان تعيين شده برای امانت گرفتن كتاب ۲ هفته در نظر گرفته شده است .

به شكاياتي كه خارج از چارچوب مقررات سايت باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد .

كليه فعاليتهای سایت طبق قوانين و مقررات مصوب جمهوری اسلامی ايران می باشد .